รถเช่าบ้านเรา
รับสมัครงาน
ส่งข้อมูลที่ไลน์ 0634044945 หรือที่เมล์ groupcarrentmember1@gmail.com

รถเช่าบ้านเรา ให้บริการลูกค้าเช่ารถ มีรถบ้านให้เลือกหลากหลาย บริการตามท้องที่ต่างๆ อำนวยความสะดวกให้ทั้งลูกค้าและรถร่วมเช่า
ให้เกิดบริการรถเช่าในท้องถิ่นขึ้น
มีทั้งรถเช่าในอำเภอและตัวจังหวัดหรือท้องที่เหมาะสม


รับสมัคร รถร่วมเช่า "รถเช่าบ้านเรา"

รถร่วมเช่า ให้บริการเช่ารถที่บ้านเรา
มีรถ เงินไม่ลด มีรายได้
มีรถใช้ ก็มีเงินใช้
 
 

คุณสมบัติบุคคลเบื้องต้น

1.มีรถยนต์เป็นชื่อของตัวเอง กรณีเป็นชื่อบุคคลอื่นต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือเท่านั้น
2.อยู่ไกล้เคียงตำแหน่งหรือทำเลที่ดี สามารถให้บริการลูกค้ารถเช่าได้ (มีรายการตรวจสอบ) ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านหรือออฟฟิต
3.สามารถรับส่งรถเช่าให้ลูกค้าได้ หรือ มีบุคคลอื่นทำหน้าที่แทนได้
4.มีความรู้เบื้องต้นด้าน IT เช่น ใช้สมาร์ทโฟนได้ ฯลฯ (ติดต่อประสารงานแจ้งข้อมูลต่างๆ ผ่านเว็ปไซต์ เมล์ ไลน์ โทรศัพท์ SMS)


คุณสมบัติรถเบื้องต้น

1.เป็นรถที่ถูกต้องตามกฏหมาย
2.รถยนต์อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ (มีรายการตรวจสอบ)
3.ชำระภาษีรถยนต์ปกติ ไม่ขาดต่อภาษี
4.รถที่ผ่อนอยู่ ต้องไม่ค้างค่างวด ระหว่างให้บริการลูกค้า


ขั้นตอนการทำงานรถร่วม

1.ตรวจสอบปฏิทินงาน รถร่วมเช่า
2.
ก่อนกำหนดนัด ติดต่อลูกค้ารับรถตามกำหนดหรือไม่ (อาจเดินทางก่อนเวลาหรือล่าช้าได้) 
3.
เตรียมรถให้พร้อมปล่อยเช่า เตรียมสัญญาเช่า โดย Print สัญญาสำเร็จรูปผ่านเว็บไซต์(มีรายการบันทึกไว้แล้ว)
4.ส่งรถให้ลูกค้าตามกำหนดนัด รับค่าเช่าจากลูกค้า
5.รับรถตามกำหนดนัด


แสดงรายการสมัครเบื้องต้นดังนี้(ตามตัวอย่าง)

1.จัดทำแผนที่อยู่ของผู้สมัครและรถร่วม โดยกำหนดเส้นเดินทาง ประมาณระยะทางและระยะเวลา มาพร้อมด้วย ถึง 
    1.1 บขส.
    1.2 ตลาดสด
    1.3 จุดรับส่ง ผู้โดยสาร ของรถทัวร์ รถไฟ ถ้ามี หรือรถโดยสารขนาดเล็ก ถ้ามี ห้างสรรพสินค้า ถ้ามี

2.ถ่ายรูปรถร่วม
3.ปัจจุบันท่านประกอบอาชีพ ? ชื่อและเบอร์โทรติดต่อกลับ
 
ส่งข้อมูลที่ไลน์ 0634044945 หรือที่เมล์ 
groupcarrentmember1@gmail.com
 

รถเช่าอุดรธานี บริการรถเช่า ทั้งขับเองหรือพร้อมคนขับ ราคาถูก รับส่งให้ท่านถึงที่ สดหรือบัตร หรือชำระ ผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ก็ได้ ไม่มีบัตรเครดิตก็เช่าได้ 租车 乌隆他尼 开车自己 有了司机 支付所有类型

แผนที่

รถเช่าเลยบ้านเรา จองรถเช่า 0948745450     รถเช่าอุดรธานีบ้านเรา โทร 094-512-4554     รถเช่าบ้านเราเชียงราย 0945124554     รถเช่าบ้านเราเชียงคาน เช่ารถ โทร 094 874 5450     รถเช่าบ้านเราหนองบัวลำภู โทร 0948745450     รถเช่าบ้านเราหนองคาย โทร 094 874 5450     รถเช่าบ้านเราสว่างแดนดิน     รถเช่าบ้านเราสกลนคร     รถเช่าบ้านเราระยอง     รถเช่าบ้านเรามุกดาหาร     รถเช่าบ้านเราป่าพะยอม โทร 093-640-8307     รถเช่าบ้านเราบุรีรัมย์     รถเช่าบ้านเราบึงกาฬ ติดต่อ 094-874-5450     รถเช่าบ้านเรานครพนม โทร 094-275-2803     รถเช่าบ้านเราชุมแพ โทร 094-874-5450     รถเช่าZ://ติและชมการใช้บริการของเรา (กรอกข้อมูล)     รถเช่าZ:// ระบบ สำนักงาน     รถเช่าMembership 5 เมืองนครพนม โทร 094-512-4554     รถเช่าMembership 4 เมืองอุดรธานี โทร 094-512-4554     รถเช่าMembership 1 สนามบินอุดรธานี โทร 094-512-4554     รถเช่าMEMBERSHIP     รถเช่า@รถเช่าบ้านเรา(063-404-4945 รับสมัครรถร่วมเช่าที่บ้านเรา)